ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


22. јун 2014.
Жабари
Акредитована обука


Акредитована обука

У Жабарима је одржана акредитовна обука за особље службе помоћ у кући. Циљ обуке је стицање знања и вештина потребних за пружањe услуга помоћ у кући старима. Обука је трајала недељу дана, од 15. до 20. јуна.

Поред гeронтодомаћица из ЦСР Жабари и Асоцијације за развој општине Жагубица, обуци су присуствовале и стручне раднице оба пружаоца услуга и две кандидаткиње за будуће геронтодомаћице, укупно 21 учесница.Све учеснице обука су успешно положиле завршни тест који је верфикован и сертификатом. Акредитовани програм обуке одржала је лично и ауторка госпођа Нада Јулинац.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.