ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


16. јун 2014.
Жабари
Институционално формирање службе за помоћ у кући


Скупштина Општине Жабари на данашњој седници дала је сагласност на Измене и допуне Статута Центра за социјални рад Жабари. Овом одлуком је окончан процес успостављена организационе јединице за пружање услуге помоћ у кући при Центру за социјални рад Жабари. Нова организациона јединица сходно националном законодавству омогућује да се кроз њу организује пружање услуга социјалне заштите у заједници – и то не само за одрасле и старе.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.