ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


3. фебруар 2015.
Жабари и Жагубица
Пројекат успешно завршен – пружање услуга настављено!


Пројекат ''Изградње одрживих услуга, послова и организација'' је успешно завршен. Трајао је 12 месеци, од 3. фебруара 2014 до данас. Неке од најзначајних резултата пројекта могли сте и можете испратити на нашем сајту.

Сасвим смо уверени да ће и ''пост-пројектни'' период доносити резултате који ће бити важни за целокупну локлану заједницу општина Жабари и Жагубица, и посебно за кориснике услуге помоћ у кући чије задовољење потреба јесте дужност свих грађана, државе и локалних актера.

За почетак ''пост-пројектне'' историје, услуга помоћи у кући се наставља на подручју општина Жабари и Жагубице! Обе општине су обезбедиле одрживост пружања услуга ПУК у обиму већем него што је била пројектна обавеза, и тиме уложивши крајње буџетске напоре показале посвећеност подршци грађанима којима је услуга потребна. Пружалац услуге ПУК у обе општине изабран је кроз постпупак јавне набавке, и велико је задовољство свих страна што је та одговорност поверена Асоцијацији за развој општине Жагубици организацији доказаног квалитета у раду.

Пројекат успешно завршен, услуга се наставља, њен даљи развој се планира у обе локалне заједнице... – а ви ћете о свему томе бити информисани и преко овог сајта.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.