ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


30. јануар 2015.
Жабари и Жагубица
Наша услуга у нашем филму!


Корисници услуге ПУК су задовољни пруженим услугама, представници донатора и стручне јавности из централних инситуција и са локала су препознали високу успешност пројекта, министарство је дало лиценцу Асоцијацији и потврдило квалитет њеног рада – али ми смо желели и успели да сведочаство о пројектном раду буде трајно доступно и видљиво свима.

Због тога је у оквиру нашег пројекта од средстава ЕУ донације снимљен и кратки документарни филм током 2014 године. Филм је имао двоструки задатак: од највиших руководиоца Општине Жабари и Општине Жагубица изречене су важне гаранције о одрживости услуга и након пројекта, и те гаранације су остварене; најшира јавност је требало да стекне што непосреднији увид у потребе корисника, рад пружаоца услуга и ставове локалних самоуправа – и то је омогућено филмом.

У свету развијених информационих технологија постоји амбивалентна парола: ''Ако то није било на ТВ, да ли се заиста догодило?''.

Филм ''Руку пружа топла реч'' снажно и ефектно приказује усамљени живот многих старих у Србији, у први план ставља ''људску причу'' стварних људи и око ње на сладан и лаган начин приказује сложен механизам социјалног старања који се у струци зове пружање услуге помоћ у кући.

Филм је емитован на регионално видљивој ТВ САТ, можете га пронаћи на интернету као и на нашем сајту.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.