ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


8. јануар 2015.
Жабари и Жагубица
Корисници изузетно задовољни услугом ПУК


Урађена анализа о задовољству корисника у вези са услугом „помоћ у кући“ (ПУК) која се у општинама Жабари и Жагубица пружа у оквиру пројекта „Изградња одрживих услуга, послова и организација”, показала је да су корисници изузетно задовољни пруженом услугом.

Истраживање о задовољству корисника спроведено је у новембру 2014. године, у завршној фази реализације пројекта. Корисници су самостално одговарали на структурирани упитник а потом је урађена анализа њихових одговора, ставова, процена и жеља. Анализом се дошло до следећих главних резултата:.
  • Корисници су изузетно задовољни сервисом и услугама у оквиру њега. Чак 93,55% корисника из Жабара и 95,56% корисника из Жагубице сервис су оценили највишом оценом – 5. Ниједан корисник сервис није оценио оценом мањом од 4.
  • Рад геронтодомаћица је јако високо вреднован у обе општине. Скоро сви испитаници у Жабарима и Жагубици су веома задовољни, односно задовољни радом геронтодомаћице, а ниједан испитаник није незадовољан квалитетом услуге. Највећи број испитаника у обе општине као коментар су истакли задовољство радом геронтодомаћица.
  • Дијапазон услуга које се пружају добро је успостављен јер су сви испитаници у Жагубици и готово сви у Жабарима одговорили да су им наведене услуге довољне и да им није потребно ништа друго.
  • У обе општине одржавање везе са „спољним светом” јесте најучесталија група услуга коју геротондомаћица обезбеђује корисницима. У оквиру ове групе услугу дружење и разговор користе сви испитаници и у Жабарима и у Жагубици. Периодично чишћење је најчешће коришћена услуга у оквиру одржавања домаћинства у обе општине. Укупно посматрано, разговор и дружење, куповина намирница односно лекова и чишћење најзначајније су услуге за испитанике у обе општине.
  • Сви корисници су јасно препознали пажњу и подршку коју је обезбедио пројектни менаџмент. Скоро сви испитаници у обе локалне самоуправе изјавили су да их посећује неко од стручних лица из службе.
Kao што се види из наведених резултата анализе, услуга ПУК се пружа на квалитетан начин, високо професионално и на задовољство корисника. Услугу пружају Центар за социјални рад Жабари, за општину Жабари, односно Асоцијација за развој општине Жагубица, за општину Жагубица.

Комплетну анализу можете погледати овде.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.