ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


25. децембар 2014.
Жагубица
Одрживо планирање социјалних услуга


На данашњој Скупштини општине Жагубица одборници су усвојили Стратегију развоја социјалне заштите Општине Жагубица за период од 2015 до 2020 године. Доказ да овај стратешки документ неће бити план без основа, обезбеђен је усвајањем Буџета за 2015 годину којим су предвиђена значајна средства за спровођење стратегије. Наиме, Општина Жагубица и током 2015 године обезбедиће све облике финансијске подршке социјално рањивим групама становништва, како младим тако и старим.

Као најпотребнија а уједно могућа за обезбеђивање великом броју корисника препозната је услуга помоћ у кући. За њено финансирање током целе 2015 године Општина Жагубица из сопственог буџета обезбедиће скоро 3 милиона динара. Треба имати у виду да Општина Жагубица из Буџета за 2015 годину имаће и додатне трошкове за социјалне услуге у заједници: на текућем пројекту ''Изградње одрживих услуга, послова и организација'' годину потрошиће још 1 милион динара, док се планира и суфинансирање нових пројеката са ресорним министарством.

Узимајући у обзир све расходе, може се рећи да је Општина Жагубица у 2014 години обезбедила врло успешно пружање услуга помоћ у кући, а да је за 2015 обезбедила врло значајан износ средстава за ову услугу негде око 4.5 милиона динара. Гледано у односу на укупни Буџет Општине, по проценту издвајања за социјален услуге Општина Жагубица спада међу најодговорније локалне самуправа у Србији.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.