ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


17. децембар 2014.
Жабари
Обезбеђено финансирање услуге помоћ у кући у 2015. години


Данашња Скупштина Општине Жабари потврдила је стратешко опредељење локалне самоуправе у обезбеђивању континуираног пружања услуга помоћ у кући. Наиме сходно најавама руководства и Акционом плану за 2015 годину усвојеног од стране општинског већа 12 децембра, Општина Жабари се потврдила као социјално одговорна и једна од водећих локалних самоуправа у погледу финансирања услуге помоћ у кући.

Не рачунајући донације ЕУ пројеката, локална самоуправа је за 2015 годину из сопственго буџета издвојила 5 милиона динара за услугу помоћ у кући, што је око 1.7% укупног буџета. Тиме ће бити обезбеђен врло велики степен обухвата корисника овом услугом, од деце и младих са сметњама у развоју до одраслих и старих са физичким и психичким ограничењима. Као једна од ретких локалних заједница у Србији, Жабари ће током целе 2015 године пилотирати и услугу помоћ у кући за одрасла лица са менталним проблемима.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.