ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


9. децембар 2014.
Жагубица
Консултације поводом израде стратегије и акционог плана
Данас је у Жагубици одржан други консултативни састанак поводом израде нове Стратегије развоја социјалне заштите општине Жагубица. На позив за сарадњу и активно учешће упућен од стране локалне самоуправе одазвало су се сви кључни актери са подручја општине, 20 учесника представника центра за социјални рад, школа, предшколске установе, културне заједнице, Дома здравља, национална служба запошљавања и релевантих социо-хуманитарна удружења.

Скуп је отворио председник Општине Жагубица, господин Сафет Павловић, позивајући све актере на пружања максималног доприноса изради квалитетног плана развоја иза кога ће стати читава заједница. Истичући да локална самоуправа делује социјално одговорно и обезбеђује у општинском буџету висока новчана издавања за подршку младим и старим из осетљивих група, председник је посебно истакао спремност оптшине да обезбеди одрживост покрентих социјалних услуга.

На састанку разматран је радни предлог Стратегије и пратећег Акционог плана за 2015 годину начињен на основу више од 30 документа који су послале локалне инститиције и организације. У активној дискусији у коју су се укључили скоро сви присутни постигнуто је пуно препознавање проблема са којим се суочавају корисници и локална заједница, а жива дискусија се водила око остварења најопитмалнијих резултата са расположивм ресурсима заједнице.

Учесници скупа ће након додатног размтрања радних докумената у својим инситуцијама и организација послати писане предлоге за унапређење завршене верзије стратегије и акциног плана. Своје мишљење о предложеној Стратегији развоја социјалне заштите и акционог плана даће током следеће недеље и Савет за социјалну заштиту Општине Жагубица.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.