ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


2. децембар 2014.
Жабари
Консултације о плану развоја услуга током 2015 године
У Жабарима је данас одржан састанак кључних актера у заједници удружених на развоју социјалних услуга. Тема састанка била је разматрање нацрта предлога Акционог плана за 2015 годину. Наиме, Општина Жабари је прошле године усвојила Стратегију развоја социјалне заштите за период од 2013 до 2020 године, те сходно добрим праксама увела правило да се на крају сваке године аналирају резултати и изазови, и на основу њих утврђује план акције за следећу годину.

Консултације о Акционом плану за 2015 годину који конкретизује план рада на развоју социјалне заштите у наредној години, биле су повод да се на позив локалне самоуправе окупе представници локалних институција, удружења грађана и месних заједница.

Скуп је отворио Миодраг Филиповић председник Општине Жабари представљајући остварене резултате и основне правце деловања локалне самоуправе у наредном периоду.

Виђење медија о ово скупу можете сазнати овде.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.