ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


26. новембар 2014.
Жагубица
Заједница планира развој социјалних услуга
Данас је у Жагубици одржан први консултативни састанак поводом израде нове Стратегије развоја социјалне заштите општине Жагубица. На позив за сарадњу упућен од стране локалне самоуправе чији је мандат доношење планова одазвало су се сви кључни актери са подручја општине, 29 учесника представника центра за социјални рад, школа, предшколске установе, културне заједнице, Дом здравља, национална служба запошљавања и бројних социо-хуманитарна удружења.

Скуп је отворио Љубиша Јовкић заменик председника општине Жагубица представљајући остварене резултате и основне правце намера локалне самоуправе у наредном периоду. Том приликом истакао је усклађеност локалног петогодишњег планирања са ЕУ програмима који трају до 2020 године, као и намеру да локална стратегија у целости прати српско законодавство и регулативу за област социјалне заштите.

Резимирајући успехе у претходном периоду господин Љубиша Јовкић је истакао: ''Најбољи резултати постигнути су у обезбеђивању социјалних услуга усмерених на унапређење живота корисника у сопственом домаћинству, пре свега путем услуге помоћ у кући. Кроз 2 ЕУ пројекта и низ пројеката подржаних од ресорног министрства, услугу помоћ у кући обезбеђујемо на подручју општине већ неколико година. Најбољи резултати су ове године: услуге помоћ у кући обезбеђене су за више од 70 корисника. Међу корисницима доминирају они који су суочени са тешким физичким и психичким ограничењима. Такође, велики број корисника је врло сиромашан и за њих услугу у целости финансира локална самоуправа.

Уз обезбеђење услуга корисницима, постоје и додатне добити – услуге социјалне заштите обезбедиле су корисна радна места. Сада на пружању социјалних услуга ангажовано је 13 лица. Они су до недавно били незапослени и услед тога и сами социјално угрожени. Данас обезбеђују услуге људима којима су оне преко потребне и уједно зарађују за себе и своје породице. Тиме је значајно смањен број незапослених на подручју општине, за скоро 5% што је директна заслуга ангажовања локалне самоуправе да обезбеди грађанима – и услуге и оправдана радна места.''

У плану за наредну годину Општина Жагубица планира повећано издвајање сопствених средстава чиме ће извесно обезбедити одрживост покренуте услуге помоћ у кући.

Након размене мишљења о бројним питањима и прелиминарне анализе социјалне заштите учесници скупа преузели су упитнике путем којих ће се документовано из разних углова сагледати потребе и капацитети за развој социјаних услуга у наредном периоду.

Прилог о скупу можете погледати овде.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.