ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


22. септембар 2014.
Жабари и Жагубица
Размена искустава са Бачком Паланком
У оквиру пројекта “Изградња одрживих услуга, послова и организација”, који се реализује на територији општина Жабари и Жагубица, организована је посета Геронтолошког центра Бачка Паланка за 17 геронтодомћица и стручне раднике ангажованих на пројекту. Центар у Бачкој Паланци обавља делатност из делокруга социјалне заштите одраслих и остарелих психички очуваних лица, отвореног типа. Такође, дужи низ година реализују услугу помоћ у ући старим и изнемоглим лицима.

Приликом посете презентован је рад службе помоћ у кући, као и улога, начин рада и задаци геронтодомаћице. Циљ је био размена искустава две службе које послују у оквиру различитих јединица социјалне заштите. Локалне самоуправе Жабари и Жагубице подржале су и помогле реализацију посете.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.