ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


24. октобар 2014.
Жабари
Партнери у акцији


Наш тим

Општина Жабари заједно са дугогодишњим партнерима у обезбеђивање услуга за грађане данас је имала свечано потисивање протокола о сарадњи. Уз локалну самоуправу потиси на протокол су ставили представници Центра за социјални рад, Дома здравља, окружне болнице, полцијске управе, суда, Црвеног крста, Удружења пензинера, а у име свих месних заједница са подручја општине потписник је био господин Беговић председник Скупштине Општине.

Свечани скуп је био повод и за јавне консултације са партнерима и грађанима. Председник Општине Жабари Миодраг Филиповић је том приликом оценио досадашњи рад и посебно одличне резултате у обезбеђивању услуге помоћ у кући.

Тако је истакао да ће у току 2014. године услуга ПУК ће бити пружена за 150 корисника. По томе је Општина Жабари вероватно најбоља у Србији у погледу покривености услугом ПУК у односу на број становника. Услуга се пружа за кориснике са физичким и психичким тешкоћама свих доба, за одрасле и старе, као и за децу са сметњама у развоју. Од новембра ћемо бити једна од првих заједница у Србији у којој се услуга ПУК пружа корисницима са душевним проблемима (осим нашег пројекта, пилотира се само у Шабцу и Ваљеву).

22 незапослених је ангажовано на ПУК, што је 5,68% укупног броја незапослених и више од 11% незапослених жена са подрчја општине.

Општина Жабари је успоставила сарадњу и партнерство са локалним самоуправама и пружаоцима услуге из Јагодине, Жагубице и Ћићевца. На подручја Жабари развијен је плурализам пружаоца услуга и сада осим ЦСР имамо и удружење. Ппружање услуга се обавља према националним стандардима на нивоу који је реткост у Србији.

Општина Жабари је обезбедила поред сопствених средстава и додатне успешним аплицирањем на свим расположивим конкурсима. 3 пројекта су у реализацији, један који суфинансира министарство и два Европска унија.

У овом тренутку је извесно финансирање и пружање услуге ПУК у току целе 2015 године.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.