ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


28. август 2014.
Жабари
Дефинисање критеријума и услова за пружање услуга


Општина Жабари испуњавајући своју обавезу сходно Закону о социјалној заштити, регулисала је услове за обезбеђивање и пружање услуге помоћ у кући за одрасла и стара лица. На седници Општинског већа, увојен је Правилник о пружању услуга "Помоћ у кући", Одлука о утврђивању економске цене услуге и Одлука о утврђивању критеријума.

Корисници услуге ПУК по законској обавези коју је Општина морала да примени почели су да плаћај део цене пружања услуга ПУК: међутим Општина је својим актом ослободила плаћања све сиромашне, а за боље стојеће је увела минимално партиципирање у цени.

Са овим актима можете се упознати овде.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.