ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


30. мај 2014.
Жагубица
Обезбеђен квалитет у пружању услуга ПУК у Жагубици


У току маја, осам геронтодомаћица радило је у 11 насеља општине Жагубица у којој се спроводи пројекат „Изградња одрживих услуга, послова и организација“. Услуге су доступне у насељима Жагубица, Суви До, Крепољин, Близнак, Крупаја, Лазница, Селиште, Милатовац, Осаница, Јошаница и Вуковац.

Геронтодомаћице су пружале услуге у 50 домаћинства. Током 20 радних дана провеле су укупно 1440 радних сати на терену (1200 сати непосредног рада са корисницима) и пружиле 2009 услуга у складу са потребама корисника.

Број корисника варира током времена, уводе се нови корисници док се за неке кориснике окочава пружање услуга. На данашњи дан, корисника је укупно је 50, од тога 42 жена и 8 мушкараца.

За све кориснике су спроведени прописани стручни постпупци и израђена уредна стручна документација, извршен пријем, процена и урађен индивидуални план. Пријем нових корисника обављаће се сходно потребама корисника и на основу критеријума за пријем.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.