ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


14. април 2014.
Жабари
Први месец пружања услуга у Жабарима


Центар за социјални рад Жабари током марта је покренуо пружање услуге помоћ у кући и обезбедио је за чак 93 корисника. Овај изузетно велики број корисника, значајно је већи од оног планираног у текућем пројекту. До овако великог броја корисника ЦСР Жабари је лако приступио полазећи од велике базе претходних корисника услуга ПУК као и спроведених бројних теренских истраживања у претходном периоду. Вредне геронотодомаћице услуге су пружале у 77 домаћинства са подручја 15 насеља: Миријево-Тићевац, Свињарево, Полатна, Сибница, Александровац, Влашки До, Ореовица, Симићево, Витежево, Породин, Жабари, Четереже, Брзоходе и Кочетин. У наредним месецима услуга ће се одржати и у њу ће се укључивати и нови корисници, с тим да ће у складу са прописима у социјалној заштити бити израђени детаљни критеријуми пријема корисника.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.