ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


27. март 2014.
Београд
Радионица: контрола квалитета у интересу корисника


У Београду 21. марта одржана је радионица „Услуга социјалне заштите - помоћ у кући за старија лица". Ова радионица првенствено је била намењена корисницима ЕУ ''Exchange 4'' грант шеме којима су одобрени пројекти у области увођења и/или унапређења услуга социјалне заштите за старију популацију на локалном нивоу. Као учесници радионице активни су били представници нашег пројекта из Жагубице, Жабара и Јагодине.

Намера Министарства рада, запошљавања и социјалне политике јесте да пројекти подржани кроз програм ЕУ ''Exchange 4'' успоставе заокружен систем редовне контроле пружалаца услуга и гарантован квалитет услуге прописан Законом о социјалној заштити и подзаконским актима за његову имплементацију (Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите и Правилник о минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите).

С обзиром да ће од 2015. године само лиценцирани пружаоци услуга моћи да пружају социјалне услуге, одабрани ЕУ "Exchange 4" пројекти препознати су као пилот пројекти и треба да послуже као пример добре праксе за будуће пружаоце услуга који улазе у процес лиценцирања.

Више информација о радионици можете сазнати овде.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.