ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija


3. фебруар 2014.
Жабари и Жагубица
Почео пројекат – услуге ће бити одрживе


У Жабарима и Жагубици од 3. фебруара почиње реализација пројекта којим ће се обезбедити трајна подршка старим са физичким и психичким ограничењима којима је потребна услуга помоћ у кући. Иако је пројекат једногодишњи, услуга ће трајно остати жива и доступна кориснима. За осиграње одрживости пружања услуга, партнери на пројекту „Изградња одрживих услуга, послова и организација“ побринули су се још при аплицирању уграђујући себи, а на добробит корисника, бројне обавезе поштовања стандарда у пружању услуга и начина осигурања квалитета.

<<< повратак на страну вести
Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.