ENGLISH
ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
navigacija sadrzaj


Асоцијација за развој Општине Жагубица

Краља Милана 25
12320 Жагубица

тел:+381 12 7643 815
факс: +381 12 643 541

e-mail: asocijacijazagubica@live.com
Ценар за социјални рад Жабари

Кнеза Милоша 127
12374 Жабари

тел: +381 69 250 2315
факс: +381 12 250 307

e-mail: csr_zabari@open.telekom.rs


Информације, ставови и мишљења приказани на овом сајту искључива су одговорност
Општине Жабари, Општине Жагубица, Центра за социјални рад Жабари, НВО ЦДЕР и Асоцијације за развој Општине Жагубица
и не одражавају нужно ставове Европске уније у Србији, која је финансијски подржала овај пројекат.